1 Speciaal voor de Belgische bezoekers, klikhiervoor meer informatie

De zekerheden bij Van Verre

 

We zijn aangesloten bij alles waar je maar bij aangesloten kunt zijn, kort samengevat. Hieronder ziet u de instanties.

 

ANVR

SGR

Calamiteitenfonds

Reisvoorwaarden

Trustpilot beoordelingen Van Verre

Reisverzekeringen

Verantwoord toerisme

 

Nog een paar belangrijke aandachtspunten:

 • Wij zijn altijd bereikbaar, bij drie medewerkers ligt de telefoon ’s nachts op het nachtkastje voor het geval iemand ons nodig heeft, dat kan ook het thuisfront zijn. Datzelfde geldt voor onze mensen ter plekke op onze bestemmingen.
 • Veilig vervoer, we selecteren onze dienstverleners met name op goede auto’s of busjes en rustig rijdende, ervaren chauffeurs!
 • Sluit u een goede verzekering af. Dat kan bij uw eigen verzekeraar of via ons (a.s.r).
 • U kunt er van op aan dat we juiste informatie geven, we maken het niet mooier dan het is. Zoals hotels: we hebben onze eigen normen; een hotel kan als 4* aangemerkt zijn, als wij het een 3* vinden dan vermelden wij die kwalificatie ook op onze website.

 

  

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)

Van Verre Reizen (KvK 37089470) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Van Verre Reizen (KvK 37089470) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze website (vetgedrukt wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
Eigen bijdrage aan SGR

Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

Aansluitnummer Van Verre: 2721.

  

Calamiteitenfonds

Van Verre Reizen (KvK 37089470) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

 • De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
  (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Aansluitnummer Van Verre: 2721.

 

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van het Calamiteitenfonds: https://www.calamiteitenfonds.nl/

 

 

Reisvoorwaarden

Deze ANVR- Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering en worden periodiek inhoudelijk herzien. Per 1 juli 2015 zijn de artikelen 21,1a (ANVR-Reisvoorwaarden) en 9,1a (ANVR-Boekingsvoorwaarden) aangepast. In oktober 2015 is artikel 1.3 toegevoegd aan de ANVR-Reisvoorwaarden en artikel 1.5 aan de ANVR-Boekingsvoorwaarden. U kunt deze voorwaarden ook nalezen op de website van ANVR.

 

De ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing. De navolgende afwijkende annuleringsvoorwaarden zijn door Van Verre zelf vastgesteld.

Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

 • tot 56 dagen voor vertrek: 30% van de reissom*
 • van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 35% van de reissom*
 • van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom*
 • van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom*
 • van 14 dagen tot 5 dagen voor vertrek: 90% van de reissom*
 • vanaf 5 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom

* Indien er in wederzijdse overeenstemming vliegtickets definitief zijn uitgegeven, dan geldt voor de vliegtickets 100% annuleringskosten. Als dit voor uw reis van toepassing is, wordt dit vermeld in het reisvoorstel.

 

De annuleringsvoorwaarden voor Myanmar en Japan zijn strenger dan voor de andere landen, dit houdt verband met het beperkte aantal hotels (t.o.v. de grote belangstelling) de hotels hanteren strictere voorwaarden.  Belangrijk: uw annuleringsverzekering dekt onze voorwaarden (want deze staan vermeld bij de reisaanbieding).

 • tot 100 dagen vóór vertrek: 30% van de reissom*
 • vanaf 100 dagen vóór vertrek: 50% van de reissom*
 • vanaf 60 dagen vóór vertrek: 100% van de reissom

* Indien er in wederzijdse overeenstemming vliegtickets definitief zijn uitgegeven, dan geldt voor de vliegtickets 100% annuleringskosten. Als dit voor uw reis van toepassing is, wordt dit vermeld in het reisvoorstel.

 

De annuleringsvoorwaarden voor Botswana zijn strenger dan voor de andere landen. Belangrijk: uw annuleringsverzekering dekt onze voorwaarden (want deze staan vermeld bij de reisaanbieding).

 • tot 91 dagen vóór aankomst in Botswana 30% van het landarrangement in Botswana
 • 90 tot 46 dagen voor aankomst in Botswana 50% van het landarrangement in Botswana
 • 45 tot 0 dagen voor aankomst in Botswana 100% van het landarrangement in Botswana

De annuleringskosten van al uw vliegtickets zijn 100% tenzij anders in uw reisvoorstel vermeld.


Voor villa's en boten gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden.

 

Villa's:

 • aanbetalingskosten zijn niet restitueerbaar
 • tot 4 weken voor de dag van verhuur: 50% van het bedrag van de huursom (exclusief Borg).
 • binnen 4 weken voor de dag van verhuur: 100% van het bedrag van de huursom (exclusief Borg).
 • bij annulering wordt de borg volledig aan huurder terugbetaald.

 

Meerdaagse boottochten (zoals o.a. Ombak putih en Katharina):

 • meer dan 90 dagen voor vertrek: 30% van de boottocht
 • binnen 90 dagen tot 60 dagen voor vertrek: 50% van de boottocht
 • binnen 60 dagen voor vertrek: 100% van de boottocht

 

Klik hier voor de uitgebreide ANVR Consumentenvoorwaarden.

Reviews van Trustpilot

 

 

Wij nodigen graag onze reizigers uit een review achter te laten op het onafhankelijke platform Trustpilot. Op deze wijze krijgt u een goede indruk hoe onze reizigers onze service en reizen hebben ervaren.

Bekijk alle Van Verre beoordelingen.

 

Reisverzekeringen

 

Van Verre biedt verzekeringen aan via de a.s.r middels een provisieregeling. Van Verre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden die vergoed hadden kunnen worden door het afsluiten van een adequate verzekering. Verzekeringen kunnen wij aanbieden tot een maximum premie van € 200,00 per persoon per verzekering. Het is verplicht om een reisverzekering af te sluiten.

 

Kortlopende reisverzekering

De a.s.r biedt een totaalpakket, waarbij u werelddekking heeft en waarbij de bagage, geneeskundige kosten, buitengewone kosten, personenhulpverlening en ongevallen zijn gedekt. U kunt de verzekering uitbreiden met de dekkingen contant geld en rechtsbijstand.

Premie: € 3,07 per persoon per dag en poliskosten € 3,50.

 

Doorlopende reisverzekering

De meest gekozen verzekering, zeker wanneer u meerdere keren per jaar op vakantie gaat, is de doorlopende reisverzekering. Ook bij de doorlopende reisverzekering biedt de a.s.r een totaalpakket, met dezelfde basisdekkingen als de kortlopend reisverzekering. Daarnaast kunt u de verzekering uitbreiden met de dekkingen contant geld, rechtsbijstand en (winter)sport.

Premie: € 97,50 voor 2 personen, € 138,00 voor een gezin en € 5,50 poliskosten, vermeerderd met 21% assurantiebelasting.

Doorlopende reisverzekering met annuleringsdekking

Alleen als u een doorlopende reisverzekering afsluit, kunt u tegen een gereduceerde premie ook een doorlopende annuleringsverzekering afsluiten. Tevens kan het verzekerde bedrag worden opgehoogd tot € 3.000 per verzekerde per reis met een maximum van € 12.000 per jaar.

Premie: € 289,50 voor 2 personen, € 353,00 voor een gezin en € 5,50 poliskosten, vermeerderd met 21% assurantiebelasting.

 

Opmerkingen bij reisverzekeringen:

 • Wij boeken standaard de comfort verzekering, tenzij u anders wenst.
 • Kinderen onder de 5 jaar zijn gratis meeverzekerd bij een reisverzekering. Bij een doorlopende reisverzekering blijven zij ook gratis verzekerd als inwonende kinderen zijnde of als uitwonende kinderen tot 27 jaar zijnde (mits u financieel voor hen verantwoordelijk bent).
 • De doorlopende reisverzekering wordt per woonadres afgesloten.
 • Uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar mogen bij de ouders op het polis worden verzekerd.
 • Het is alleen mogelijk om een doorlopende reisverzekering af te sluiten als u woonachting bent in Nederland.

 

Kortlopende annuleringsverzekering

De kortlopende annuleringsverzekering is een eenmalige verzekering die de reissom vergoed bij het annuleren van de reis voor vertrek en wanneer u gedwongen wordt de reis eerder moet afbreken.

Premie: 5,5% van de reissom en € 3,50 poliskosten, vermeerderd met 21% assurantiebelasting.

 

U kunt ook kiezen voor een allrisk annuleringsverzekering. U kunt zelf bepalen om welke reden u uw vakantie annuleert of afbreekt. De volgende zaken zijn niet verzekerd:

 • U heeft geen zin meer in de reis.
 • De weersomstandigheden zijn niet goed. Bijvoorbeeld te veel regen of te weinig zon.
 • De reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
 • Als er zich een calamiteit voordoet waarvoor het Calamiteitenfonds geen vergoeding biedt.

 

Indien u een allrisk annulering afsluit en de reis annuleert vanwege een door u zelf bepaalde reden voor aanvang van de reis, dan krijgt u 75% van uw annuleringskosten vergoed. Als u tijdens de reis annuleert, dan krijgt u pro rato 75% van de annuleringskosten vergoed.

Premie: 7% van de reissom en € 3,50 poliskosten, vermeerderd met 21% assurantiebelasting.

 

Doorlopende annuleringsverzekering

Wanneer u meerdere keren per jaar op vakantie gaat of ieder jaar een dure reis maakt, is het wellicht voordeliger om een doorlopende annuleringsverzekering af te sluiten. De a.s.r heeft een standaard verzekerd bedrag van € 1.500 per verzekerde per reis en € 6.000 per polis per jaar.

Premie: € 110,00 voor 2 personen, € 120,00 voor een gezin, en € 5,50 poliskosten, vermeerderd met 21% assurantiebelasting

 

Premie doorlopende allrisk annuleringsverzekering: € 140,00 voor 2 personen, € 150,00 voor een gezin en € 5,50 poliskosten, vermeerderd met 21% assurantiebelasting.

 

Opmerkingen bij annuleringsverzekeringen:

 • Met de standaard annuleringsverzekering bent u goed verzekerd als u uw vakantie moet annuleren. Naast de kosten van de annulering zijn ook de kosten van de ongebruikte reisdagen verzekerd. Dus mist u een deel van uw vakantie, bijvoorbeeld omdat u eerder naar huis moet, dan ontvangt u een vergoeding voor iedere dag dat u niet van uw vakantie heeft kunnen genieten.
 • Indien u een standaard annuleringsverzekering afsluit en de reis annuleert vanwege een geldige reden, dan krijgt u voor aanvang van de reis 100% van de annuleringskosten vergoed. Als u tijdens de reis annuleert, dan krijgt u pro rato de kosten vergoed.
 • De doorlopende annuleringsverzekering wordt per woonadres afgesloten.
 • Het is alleen mogelijk om een doorlopende annuleringsverzekering af te sluiten als u woonachtig bent in Nederland.
 • Een (zaken)waarnemer kan worden meeverzekerd tegen 1% extra premietoeslag.

 

Alle voorwaarden van de a.s.r zijn te downloaden via https://www.asr.nl/verzekeringen/gangbare-voorwaarden-schadeverzekeringen. De meest recente productvoorwaarden zijn op deze pagina direct benaderbaar. Oudere productvoorwaarden kunnen worden opgevraagd via de voorwaardenzoeker op dezelfde pagina. Door het invullen van het voorwaardennummer dat op het polisblad staat, verschijnen de juiste voorwaarden in beeld.

De klachtenregeling van de a.s.r is terug te vinden op https://www.asr.nl/over-asr/klacht.

 

Voor meer informatie en eventuele extra uitbreidingen kunt u contact met ons opnemen.

 

Verantwoord toerisme - Better holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen nu voor jou bijzonder is, maar straks ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

 

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.

Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

 

Bekijk voor meer informatie over onze maatregelen om uw reis zo duurzaam mogelijk te organiseren op onze duurzaamheidspagina


Bestrijd kindermisbruik, ook in het buitenland!

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl, ook als dit begaan is in het buitenland! Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar.